VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

aktuálně  -  společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty

Andělská hora
Bečov
Bochov
Boží Dar
Citice
Dolní Kamenná
Hajek
Horní Slavkov
Jenišov
Kynšperk
Loket
Panorama
Šumperk
Tašovice
Vítkova hora

VÝZNAMNÉ STAVBY

 

Tašovice

           Stavba "Tašovice- WEST END" proběhla v létě a na podzim roku 2000. Jejím účelem bylo přivedení inženýrských sítí k pozemku bývalého vojenského výcvikového prostoru, kde je uvažována nová výstavba. 

 

pohled do betonového potrubí DN800  bednění lomové šachty na sběrači DN800  zahájení výkopu sběrače DN800 v místě vyústění do řeky  výkop společné rýhy pro kanalizaci a vodovod

ukládání prefabrikovaných dílů nádrže čerpací stanice  objekt RS plynovodu krátce po montáži  dokončování teréních úprav v okolí ČS

 

          1.stavba zahrnovala výstavbu dešťové kanalizace DN800 ze železobetonu v celkové délce cca 850m od řeky Ohře do uvedené lokality. Dále byly vybudovány dílčí úseky splaškové kanalizace, která byla zaústěna do nově vybudované ČS a vodovodní přivaděč pro uvedenou oblast. Komunikace v ulicích České a U brodu byly kompletně zrekonstruovány.
          2.stavba zahrnovala výstavbu regulační stanice plynu a přeložku vysokotlakého plynovodu.
          3.stavba zahrnovala vybudování nové čerpací stanice splašků a výtlaku kanalizace. Výtlak je proveden z tvárné litiny DN200 a je napojen na městskou kanalizaci v Karlových Varech - Dvorech. Jeho délka je cca 1,6km.

 

         Investorem stavby byla společnost KDT České Budějovice a celkové náklady na uvedené stavby dosahovaly cca 24 mil. Kč.

 

zpět