VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

aktuálně  -  společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty

Andělská hora
Bečov
Bochov
Boží Dar
Citice
Dolní Kamenná
Hajek
Horní Slavkov
Jenišov
Kynšperk
Loket
Panorama
Šumperk
Tašovice
Vítkova hora

VÝZNAMNÉ STAVBY

 

Šumperk

          Stavba "Oprava opěrné zdi u státní silnice III / 37010 v obci Bedřichov", řešila odstraňování škod po povodních v roce 1997. 

 

bednění opěrné zdi  zásyp prostoru za novou zdí  opěrná zeď před dokončením  betonáž hlavy opěrné zdi  pohled na hotovou opěrnou zeď

 

          Stavba se nacházela na břehu potoka, který v době katastrofických povodní podemlel a odplavil část svahu. Opěrné zdi se prováděly z monolitického železobetonu.

 

          Investorem byla Správa a údržba silnic Šumperk, celkové náklady na stavbu činily cca 4,2 mil. Kč.

 

zpět