VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

aktuálně  -  společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty

Andělská hora
Bečov
Bochov
Boží Dar
Citice
Dolní Kamenná
Hajek
Horní Slavkov
Jenišov
Kynšperk
Loket
Panorama
Šumperk
Tašovice
Vítkova hora

VÝZNAMNÉ STAVBY

 

Loket

          Stavba "Loket, Kostelní ulice - inženýrské sítě a zpevněné plochy" probíhala v letech 1998 až 1999 vždy mimo hlavní turistickou sezonu v historické části města.

 

zahájení pokládky dlažby dlažba pod kostelem dláždění Kostelní ulice dlažba na spojovací cestě mezi ulicí Pivovarskou a Kostelní  dlažba v ulici Krátké

 
          Stavba se nacházela v historické části městské zástavby. Jednalo se o ulice Kostelní, Zámeckou, Krátkou a Pivovarskou. V uvedených ulicích byla provedena výměna vodovodního řadu a výstavba kanalizace, plynovodu a pokládka kabelů kabelové televize. Po uvedených pokládkách sítí byly komunikace zadlážděny původní historickou kamennou dlažbou.

 

          Investorem této stavby bylo město Loket, celkové náklady byly cca 5,9 mil.Kč.

 

zpět