VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

aktuálně  -  společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty

Andělská hora
Bečov
Bochov
Boží Dar
Citice
Dolní Kamenná
Hajek
Horní Slavkov
Jenišov
Kynšperk
Loket
Panorama
Šumperk
Tašovice
Vítkova hora

VÝZNAMNÉ STAVBY

 

Kynšperk

          Stavba "Rekonstrukce čistírny odpadních vod Kynšperk nad Ohří" probíhala v letech 1999 až 2000 a řešila čištění odpadních vod z tohoto města. 

 

vázání výztuže stěn nádrží  bednění stěn nádrží systémem DOKA  bednění a armování stropů a lávek  detail části technologického zařízení čistírny

pohledně řešený štít ČOV  prostor pro nakládání a odvoz kalů  pohled na čistírnu ze silnice od Sokolova  celkový pohled na ČOV

 

          Stavba zahrnovala demolici stávající čistírny odpadních vod a vybudování nového objektu biologické čistírny se železobetonovými nádržemi. Architektura stavby byla zvolena tak, aby objekt nenarušil charakter okolní zástavby.
 

          Investorem stavby bylo město Kynšperk nad Ohří, celkové náklady na výstavbu dosáhly cca 19 mil. Kč.

 

zpět