VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

aktuálně  -  společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty

Andělská hora
Bečov
Bochov
Boží Dar
Citice
Dolní Kamenná
Hajek
Horní Slavkov
Jenišov
Kynšperk
Loket
Panorama
Šumperk
Tašovice
Vítkova hora

VÝZNAMNÉ STAVBY

 

Jenišov

          Stavba "Jenišov - kanalizace a plynofikace" proběhla na jaře a v létě roku 2000. Řešila zasíťování horní části obce. 

 

 výkopové práce pro kanalizaci  horizontální vrtací souprava ve startovací jámě podvrtu pod státní silnicí  dočasná skládka trubních materiálů a kameniva  otevřený výkop v místě křížení inženýrských sítí

 

           Stavba se nacházela ve staré zástavbě vrchní části obce, kde byla vybudována splašková kanalizace napojená na ČSOV u nové zástavby, dešťová kanalizace a plynovod. V jedné z ulic s uvažovanou novou zástavbou byl položen též nový vodovod. Zajímavostí uvedené stavby byl nález  munice z 2.svět. války, ke kterému došlo při výkopu kanalizace.

         Investorem byla obec Jenišov a celkové náklady na stavbu činily cca 6 mil. Kč. 

 

zpět