VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

aktuálně  -  společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty

Andělská hora
Bečov
Bochov
Boží Dar
Citice
Dolní Kamenná
Hajek
Horní Slavkov
Jenišov
Kynšperk
Loket
Panorama
Šumperk
Tašovice
Vítkova hora

VÝZNAMNÉ STAVBY

 

Horní Slavkov

         Stavba "Horní Slavkov - lokalita Nad výtopnou" byla realizována v zimním období na přelomu let 2001 a 2002.

 

výkop rýhy a pokládka kanalizačního sběrače  obsypy potrubí v místě křížení vodovodu a kanalizace  dokončené inženýrské sítě, připravené pro další výstavbu

 

          Stavba zajišťovala pokládku kanalizace a vodovodních řadů v lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů. Kanalizační sběrače byly provedeny z PVC a vodovody z polyethylenu spojovaného elektrotvarovkami.

         Investorem bylo město Horní Slavkov, celkové náklady dosáhly cca 3,6 mil. Kč.

 

zpět