VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

aktuálně  -  společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty

Andělská hora
Bečov
Bochov
Boží Dar
Citice
Dolní Kamenná
Hajek
Horní Slavkov
Jenišov
Kynšperk
Loket
Panorama
Šumperk
Tašovice
Vítkova hora

VÝZNAMNÉ STAVBY

 

Hájek
          Výstavba vodojemu probíhala v letech 1999-2000 a byla subdodávkou  stavby "Zásobování Ostrovska pitnou vodou" pro firmu VHS Teplice.

 

izolace pod základovou deskou  základová deska po betonáži  betonáž stropů nádrží vodojemu  začlenění vodojemu do okolního terénu

  

    Vodojem Hájek je vodojem zemní, dvoukomorový, o objemu 2x150m. Manipulační komora je dvoupodlažní s jedním nadzemním podlažím. Konstrukce komory podzemního podlaží je z monolitického železobetonu, nadzemní část je zděná.

          Celkové náklady na výstavbu dosáhly cca 4,1 mil. Kč.

 

zpět