VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

aktuálně  -  společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty

Andělská hora
Bečov
Bochov
Boží Dar
Citice
Dolní Kamenná
Hajek
Horní Slavkov
Jenišov
Kynšperk
Loket
Panorama
Šumperk
Tašovice
Vítkova hora

VÝZNAMNÉ STAVBY

 

Dolní Kamenná

        
          Stavba "Výstavba obchodního centra Dolní Kamenná" - SO16 a SO17
probíhala v měsících červnu a červenci roku 2001. Jejím účelem bylo přeložit kanalizační sběrače a vodovodní přivaděč tak, aby se nacházely mimo pozemek nově budovaného obchodního centra.

 

křížení sběrače DN1400 s odlehčovací stokou DN1000  vzdušníková šachta na vodovodu DN500  litinové potrubí DN500  montáž odbočky na potrubí DN 500

 

          Stavba zahrnovala přeložku sběrače E ze sklolaminátového potrubí DN 1400 v délce cca 200m, přeložku sběrače E III. z železobetonového potrubí DN 800 a DN 1000 s odlehčovací komorou v délce cca 180 m a přeložku vodovodního přivaděče z tvárné litiny DN 500 v délce cca 160 m včetně nového propojení v armaturní šachtě.


          Investorem stavby byla firma České vodní elektrárny a práce byly prováděny v subdodávce pro firmu Metrostav a.s. Celkové náklady byly cca 24 mil. Kč.

 

zpět