VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

aktuálně  -  společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty

Andělská hora
Bečov
Bochov
Boží Dar
Citice
Dolní Kamenná
Hajek
Horní Slavkov
Jenišov
Kynšperk
Loket
Panorama
Šumperk
Tašovice
Vítkova hora

VÝZNAMNÉ STAVBY

 

Citice

          Stavba "Citice - kanalizace a ČOV " probíhala v letech 1998 až 2001 a řešila odkanalizování části obce na levém břehu řeky Ohře. 

 

výkopové práce pro kanalizaci v úzkých uličkách armování základové desky ČOV CAT 328 C při výkopu rýhy pro kanalizaci nádrže ČOV při komplexních zkouškách technologie celkový pohled na ČOV Citice

 

          1.etapa zahrnovala vybudování splaškové kanalizace a veřejných částí kanalizačních přípojek na levém břehu řeky Ohře.
          2.etapa zahrnovala likvidaci stávající čističky a vybudování nové čistírny odpadních vod pro celou obec Citice včetně panelových domů a závodu Přátelství.
          3.etapa zahrnovala výstavbu čerpací stanice splašků, výtlaku přes řeku Ohři a přípojky NN pro uvedené objekty.
    

    Investorem byla obec Citice a celkové náklady na výstavbu činily cca 28,5 mil.Kč.

 

zpět