VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

aktuálně  -  společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty

Andělská hora
Bečov
Bochov
Boží Dar
Citice
Dolní Kamenná
Hajek
Horní Slavkov
Jenišov
Kynšperk
Loket
Panorama
Šumperk
Tašovice
Vítkova hora

VÝZNAMNÉ STAVBY

 

Boží Dar
          Stavba "Kanalizace a čistírna odpadních vod Boží Dar" probíhala v letech 1993 až 1995 a řešila odkanalizování obce Boží Dar a nedalekého hraničního přechodu. 

    

systémové bednění DOKA - betonáž stěn ČOV  pohled na hrubou stavbu ČOV  pobíjení štítu palubkami  práce na vyústění přečištěné vody do vodoteče  pokládka kanalizačního potrubí

vnitřní prostory ČOV  prostor pro odčerpání  usazeného kalu  panely solárního napájení  zimní obrázek typický pro oblast Božího Daru


          Stavba zahrnovala výstavbu čistírny odpadních vod s kapacitou pro 2400 obyvatel a ekocentrum. Dále byly vybudovány kanalizační sběrače A a B , rozvody po obci a veřejné části kanalizačních přípojek. Zajímavostí stavby byla její poloha výše než 1000 m.n.m. a z toho vyplývající tvrdé zimní podmínky.

          Investorem stavby byla Obec Boží Dar, celkové náklady na výstavbu dosáhly cca 32 mil. Kč.

 

zpět