VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

aktuálně  -  společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty

Andělská hora
Bečov
Bochov
Boží Dar
Citice
Dolní Kamenná
Hajek
Horní Slavkov
Jenišov
Kynšperk
Loket
Panorama
Šumperk
Tašovice
Vítkova hora

VÝZNAMNÉ STAVBY

 

Bochov

          Stavba "Přivaděč pitné vody pro Bochov" probíhala od října 2000 do srpna 2001. Jejím účelem bylo zajistit kvalitnější pitnou vodu ze skupinového vodovodu Žlutice - Toužim  pro tři tisíce obyvatel Bochovska.

 

pokládka svařeného potrubí do rýhy   svařování potrubí elektrotvarovkami přístrojem FRIAMAT  přechod vodní nádrže - potrubí připravené k zatopení a položení na dno přehrady za asistence potapěčů  výkop rýhy od výtlaku z ÚV Žlutice k vodárenské nádrži

řadové šoupě a přípojka vody pro poutní místo Skoky  pokládka potrubí podél polní cesty před osadou Polom  práce u zapomenutého kostela v opuštěné osadě Skoky  výsadba křovin v lesním průseku u vodárenské nádrže

 

           Přivaděč je dlouhý 7,5 km a na jeho větší část bylo použito potrubí PE100 D200 PN16 dodané firmou Uponor svařované elektrotvarovkami. 
           V České republice ojedinělou technologií byl řešen přechod vodovodu přes vodárenskou nádrž Žlutice, kde bylo v úseku 440 m potrubí PE100 D200 PN25  položeno na dno přehrady za asistence týmu profesionálních potápěčů.
           Součástí stavby bylo přestrojení armaturní komory VDJ Údrč na čerpací stanici s komplexním řídícím systémem a přenosem dat na vodárenský dispečink.

          Investorem stavby bylo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech a celkové náklady dosáhly 13,5 mil.Kč.