VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

aktuálně  -  společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty

Andělská hora
Bečov
Bochov
Boží Dar
Citice
Dolní Kamenná
Hajek
Horní Slavkov
Jenišov
Kynšperk
Loket
Panorama
Šumperk
Tašovice
Vítkova hora

VÝZNAMNÉ STAVBY

 

Bečov

          Stavba "Kanalizace a čistírna odpadních vod Bečov nad Teplou" probíhala v letech 1999 až 2000 a jejím účelem bylo vyřešit likvidaci splaškových vod z městské zástavby.

 

zahájení výkopových prací pro založení čistírny odpadních vod v Bečově u řeky Teplé  armování základové desky ČOV  práce na nátoku do lapače písku a čerpací stanice ČS1  bednění a armování stěn nádrží ČOV

těžká technika odpočívá po náročném dni - kanalizační sběrač v Plzeňské ulici  strop a lávky na nádržích ČOV připravené na betonáž  hrubá stavba - práce na krovech   dokončená budova ČOV Bečov

 

          1.stavba zahrnovala kanalizační stoky a veřejné části kanalizačních přípojek v ulicích Plzeňské, Rybářské, Mariánskolázeňské, Nádražní, Úzké a čerpací stanici splaškových vod za požární zbrojnicí u řeky Teplé.

          2.stavba zahrnovala čistírnu odpadních vod s vlastní čerpací stanicí. Nádrže ČOV jsou z monolitického železobetonu, vrchní stavba z pórobetonových tvárnic. Architektura objektu byla řešena tak, aby nenarušila ráz okolní zástavby.
    

          Investory stavby byli VSOK a VAK Karlovy Vary. Celkové náklady na stavbu dosáhly cca 21,4 mil. Kč.