zpět na úvodní stránku...

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

stručná historie

Název a adresa společnosti, statutární zástupce :

      EKO-KV s.r.o.  - výstavba inženýrských a průmyslových staveb

      Sportovní  633/13A , 360 09  Karlovy Vary , telefon : 353 234 039 - 40 , fax : 353 234 038

      IČ : 45349371          DIČ : CZ 45349371

      jednatel společnosti : Ing.Václav Václavíček

      zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2185

      bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

      číslo účtu : 27-9960560217/0100

        e-mail : mail@eko-kv.cz

Sídlo společnosti :

sídlo společnosti - provozní budova v Karlových Varech-Drahovicích
provozní budova  Karlovy Vary - Drahovice


poloha na mapě Karlových Varů

Základní údaje o společnosti :

     Program společnosti je zaměřen na realizaci inženýrských a průmyslových staveb se specializací na ekologické stavby, to je vodovody, kanalizace a ČOV pro malé a středně veliké obce. Většina pracovníků společnosti má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti.Odborná způsobilost pracovníků, velikost firmy, její technická a technologická úroveň zaručuje rychlé a pružné přizpůsobení se náročným požadavkům zákazníků. V roce 2001 byl zaveden systém řízení jakosti ISO 9001.

certifikát ISO
certifikát ISO 9001

        Základní kapitál společnosti zapsaný do obchodního rejstříku je 12,0 mil. Kč.

Obchodní obrat v letech 1992 - 2004

                    Rok 1992..........................17 332 tis. Kč  (od 10.6.1992)

                    Rok 1993..........................24 653 tis. Kč

                    Rok 1994..........................32 232 tis. Kč

                    Rok 1995..........................48 237 tis. Kč

                    Rok 1996..........................39 210 tis. Kč

                    Rok 1997..........................31 280 tis. Kč

                    Rok 1998..........................53 845 tis. Kč

                    Rok 1999..........................53 157 tis. Kč

                    Rok 2000..........................79 049 tis. Kč

                    Rok 2001..........................61 327 tis. Kč

                    Rok 2002..........................67 928 tis. Kč

                    Rok 2003..........................94 724 tis. Kč

                    Rok 2004.......................116 906 tis. Kč

Způsob zajištění kontroly kvality prací

Naše společnost zavedla a udržuje systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 s působností pro realizaci inženýrských a průmyslových staveb a výstavbu pozemních komunikací. Pro každou zakázku realizovanou naší společností  je vypracován kontrolní a zkušební plán, podle kterého jsou prováděny všechny stanovené kontrolní a zkušební činnosti v průběhu realizace zakázky.

 

Pojištění společnosti:

    Naše společnost má uzavřeny pojistné smlouvu se společností Kooperativa, pojišťovna a.s. :

   - pojištění budovaných děl :

                    pojištění věcných škod..............................pojistná částka 50 000 000,- Kč

                    pojištění odpovědnosti za škodu.............pojistná částka    6 000 000,- Kč

   - pojištění majetku :

                    živelní pojištění...........................................pojistná částka 10 721 770,- Kč

                    pojištění pro případ odcizení....................pojistná částka    1 721 770,- Kč

                    pojištění pro případ vandalismu...............pojistná částka    1 721 770,- Kč

                    pojištění odpovědnosti za škodu.............pojistná částka     1 000 000,- Kč

                    pojištění motorových vozidel a strojů

 

Personální struktura společnosti :

     Stavební práce prováděné naší stavební společností jsou v souladu se zákonem 360/92 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě řízeny autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby. Organizační struktura firmy vychází z potřeb zákazníků. V roce 2004 byl průměrný počet zaměstnanců 72, profesní složení zaměstnanců je následující :

vedení společnosti............6 prac.

stavbyvedoucí....................3 prac.

mistři...................................3 prac.

 

strojníci rypadel..................6 prac.

řidiči....................................6 prac.

zedníci..............................10 prac.

tesaři...................................3 prac.

potrubáři..............................8 prac.

železáři................................4 prac.

stavební dělníci.................23 prac.

 

společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty