zpět na hlavní stranu

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty

 STRUČNÁ HISTORIE SPOLEČNOSTI

 

          Stavební společnost EKO - KV s.r.o. byla založena dne 10. 6. 1992 pracovníky bývalého střediska Vodních staveb v Sokolově. V měsíci červenci téhož roku přijala prvních 10 zaměstnanců a zahájila svojí činnost. První větší stavbou byla výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod ve Svatavě.
          Ve velmi krátké době bylo provedeno dovybavení firmy základními mechanizačními prostředky,  například výkonnými rypadly CAT, sestavami bednění Doka na provádění velkoplošného bednění, hydraulickým ocelovým pažením apod. V současné době je firma vlastním vybavením drobnou i velkou mechanizaci plně soběstačná a půjčování mechanizačních prostředků provádí pouze vyjímečně.
          Jednatelem společnosti byl zvolen ing. Václav Václavíček, který v prvních letech činnosti společnosti zajišťoval přímé řízení výrobního úseku, který sestával ze dvou, později tří středisek. V současné době je společnost členěna na tři samostatné úseky, to je ekonomický, technický a výrobní. Výrobní úsek je řízený vedoucím provozu ing. Karlem Kendrovským, má čtyři samostatná střediska a to tři výrobní a jedno středisko zemních prací a dopravy.
          V roce 1996 byl zakoupen nedokončený průmyslový objekt v Karlových Varech - Drahovicích,  který byl dostavěn vlastními kapacitami a v roce 1997 kolaudován jako provozní zařízení EKO - KV s.r.o., čímž stavební společnost získala vyhovující základnu pro svojí činnost.
          Svojí činností je firma zaměřena na provádění inženýrských a průmyslových staveb se zaměřením na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV pro malé a středně velké obce a to dle možnosti v okresech Karlovy Vary a Sokolov.

společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty